Uvođenje u posao i usavršavanje

„Povezivanje rada i učenja je generalni princip za sve procese daljnjeg razvoja i školovanja.“


Zaposlenici se od prvog dana uvođenja u posao poštuju i cijene u dm-u. Novi zaposlenici nisu prepušteni sami sebi nego se njihovi mentori brinu o njima prema planu uvođenja u posao. Nove kolegice i kolege malo po malo upoznaju firmu i odjele i na taj način se uvode u svoj budući posao.

Daljnje školovanje je individualno kao i sami zaposlenici i ne slijedi isključivo općenito propisane puteve. U dm-u se daljnje školovanje gradi na tri osnovna elementa – znanje, ponašanje i vještina. Ponude su prilagođene potrebama zaposlenika te je iz tog razloga jednostavno provođenje u praksi.

Cjeloživotno učenje je princip učenja odraslih: 

- U praksi se zajedno s voditeljem stvara prostor u kojem se naučeno može i primijeniti.
- Zaposlenici imaju priliku posjećivati stručne seminare, seminare na temu liderstva i vođenja razgovora, kao i seminare vezane za razvoj ličnosti.
- Seminari uključuju pored samog sadržaja uvijek i interaktivno učenje (razmjenu iskustava, timske vježbe, lična iskustva, ...).
- Razvoj ličnosti zaposlenika je veoma bitna tema. Naši zaposlenici svojim uključivanjem u akcije društveno korisnog rada kroče van svojih granica i zajedno se dalje razvijaju.
- TIMSKI RAD i UZAJAMNO UČENJE imaju poseban značaj.
- Kroz nove izazove i zadatke zaposlenici mogu naučiti da svakodnevno iskustvo služi daljnjem individualnom razvoju.