Podijeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Kako se prijaviti na radno mjesto?

Dokumenti
 

Prijava za radno mjesto sadrži sljedeće dokumente:

• popratno pismo

• biografiju

• fotografiju

• dokumente (diploma itd.).

Ukoliko prijavu šaljete poštom, dokumente stavite u jedan fascikl.

Vaša prijava treba da odražava Vašu individualnost. Stoga izbjegavajte obrasce za prijave.
Zainteresujte poslodavca Vašom prijavom. On treba da stekne dojam da ste baš Vi prava osoba za njegov tim!
Redovno ažurirajte Vaše dokumente (npr. datum na popratnom pismu i biografiji).

Popratno pismo


Ukoliko se prijavljujete na radno mjesto za koje je raspisan konkurs pozovite se u pismu na isti.
Objasnite kratko i sažeto zašto se prijavljujete i zašto ste baš Vi prava osoba za to radno mjesto.
Pazite na pravopis i gramatiku.

Biografija
 

Napišite Vašu biografiju pregledno. Izbjegnite praznine i nedorečenosti u Vašoj biografiji.

Dokumenti
 

Vašoj prijavi dodajte svjedodžbe, potvrde o radu, potvrde o dodatnim kvalifikacijama i seminarima koje ste pohađali, preporuke i sl. Time dokumentujete Vaše navode iz prijave.

Uz prijavu priložite samo kopije dokumenata, nikada originale!

Zanima Vas radno mjesto u dm-u? 

Molimo Vas da nam svoju prijavu dostavite na adresu:

dm drogerie markt d.o.o.

Molba za posao

Lužansko polje 40b

71 210 Ilidža

Ili na mail adresu:

posao@dm-drogeriemarkt.ba