Struktura i zadaci

Poslovodstvo dm BiH čini pet članova: direktor Damir Šlosel te prokuristice Admira Isaković, Kristina Ćosić, Emina Mušinović i Alma Aščić - Efendić. Pored svojih nadležnosti nad pojedinim resorima, članovi dm Poslovodstva su odgovorni i za različite Prodajne regije. Time dm stvara posebnu strukturu koja svakom poslovođi dm prodavnice omogućava direktnu komunikaciju s Poslovodstvom.

 

Damir Šlosel

Direktor dm Bosna i Hercegovina

Admira Isaković

Prokuristica, voditeljica resora Nabava i Marketing te Prodajne regije 

Kristina Ćosić

Prokuristica, voditeljica resora Logistika te Prodajne regije 

Emina Mušinović

Prokuristica, voditeljica resora Informatika te Prodajne regije

Alma Aščić - Efendić

Prokuristica, voditeljica resora FRiK te Kadrovske evidencije i obračuna plaća