Podijeli i odštampaj

color #000000
color #000000

Impresum dm aplikacija

Kompanija dm drogerie markt GmbH (u daljnjem tekstu „kompanija“) će upravljati svim korisničkim informacijama u vezi sa primjenom „ dm drogerie markt“ aplikacije i svih pratećih usluga (u daljem tekstu „usluge“), u skladu sa u nastavku teksta navedenim informacijama.

Prikupljene informacije 

Kompanija će prikupljati sljedeće informacije o korisnicima:

Korisničke informacije 

1)    Informacije o uređaju (OS tip, serijski broj, mobilno ID oglašavanje, informacije o hardveru, itd), tip pretraživača i jezik pretraživača.

2)    Anonimni podaci o lokaciji, uključujući ali i ne ograničavajući se na korisnikovu geo-lokaciju i wifi mrežu sa kojima su korisnici povezani.

Svrha korisničkih informacija 

Prikupljene korisničke informacije će se koristiti u sljedeće svrhe:

1)    Za objedinjavanje analitike i istraživanje tržišta

2)    Za razvijanje novih usluga i poboljšanje postojećih

Automatsko prikupljanje informacija 

Aplikacija može automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnih uređaja koji se koristi, mobilni jedinstveni ID uređaj, IP adresu mobilnog uređaja, mobilni operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji se koristi, trenutni GPS položaj uređaja i informacije o načinu na koji se aplikacija koristi. Aplikacija prikuplja podatke o korištenju aplikacijskih kategorija i vrijeme koji korisnik provede na aplikaciji.

Kada posjetite mobilnu aplikaciju, kompanija može koristiti GPS tehnologiju (ili drugu  sličnu tehnologiju), koja određuje Vašu trenutnu lokaciju, grad u kome se nalazite, kao i mapu sa relevantnim lokacijama naših prodavnica. Vašu lokaciju koristimo kako bi Vam pokazali najbliži i najbolji put do dm prodavnice. Vašu trenutnu lokaciju nećemo dijeliti sa ostalim korisnicima ili partnerima.

Ako ne želite da koristite svoju lokaciju za ciljeve koje smo naveli u tekstu, trebalo bi da isključite uslugu lociranja koja se nalazi u podešavanju naloga ili u podešavanjima mobilnih telefona i/ili u okviru mobilne aplikacije. 

Otkrivanje informacija 

Kompanija NEĆE otkriti podatke bez saglasnosti korisnika, osim ukoliko je to otkriveno trećoj strani koja je sklapala ugovor pod obavezom kompanije kao što je i navedeno ili je u drugom slučaju zahtjevano zakonom i propisima određene pravne službe sa kojom kompanija posluje.

Treća strana koja sklapa ugovor 

Kompanija može angažovati treću ugovornu stranu da upravlja podacima koji su prikupljeni od korisnika kako bi se postigla određena svrha u vezi sa upotrebom servisa, ukoliko kompanija odluči da je to neophodno. Kompanija će ocijeniti sposobnost treće strane , potpisati ugovor o poverljivosti podataka te uspostaviti sistem za upravljanjem prikupljenih informacija.

Zajednička upotreba podataka 

Kompanija može koristiti podatke korisnika sa poslovnim partnerom, pod uslovom da će kompanija obavještavati korisnika o svrsi razmjena informacija, imenu poslovnog partnera i informacijama koje će biti dijeljene.

Informacije o lokaciji 

Kompanija može dijeliti korisnikove anonimne podatke o lokaciji sa ostalim trećim stranama za oglašavanje, ukupnu analitiku kupaca i svrhu istraživanja tržišta.

Privatnost djece 

Kompanija ne koristi aplikaciju kako bi sa namjerom zahtijevala podatke od tržišta za djecu mlađu od 13 (trinaest) godina. Ako je roditelj ili staratelj uvidio da je kompaniji njegovo dijete poslalo informacije bez njegove saglasnosti, on ili ona bi nas trebali kontaktirati na info@dm-drogeriemarkt.ba. Kompanija će izbrisati takve informacije iz njenih sistema u što kraćem roku.

Pravo biranja ukoliko želite da učestvujete 

Prikupljanje informacija iz aplikacije veoma lako možete zaustaviti, tako što ćete deinstalirati aplikaciju. Možete koristiti standardni proces deinstaliranja, kao dio Vašeg mobilnog uređaja ili preko mobilne aplikacije.

Modifikacije za ovu politiku privatnosti 

Ova politika privatnosti može biti povremeno prerađena. Obavještenja će biti poslata korisnicima da se informišu o promjenama.

Upiti 

Ako imate pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti ili bilo kakvu žalbu ili komentar o tome kako kompanija upravlja korisničkim informacijama, molimo Vas da pišete na info@dm-drogeriemarkt.ba.